Aqualine Deiyonizasyon Saf Su Arıtma Cihazları

Deiyonize Saf Su Arıtma Nedir, Nasıl Yapılır, Kullanım Alanları Nelerdir?

Deiyonizasyon (DI), iyon değiştirme işlemi boyunca bir iyondan tüm iyonize mineral ve tuzların (hem organik hem de inorganik) uzaklaştırılmasıdır. Partikül olmayan su kirliliklerinin çoğu çözünmüş tuzlar olduğundan, deiyonize saf su arıtma, genellikle damıtılmış suya benzer ve yüksek saflıkta bir su üretir. Damıtma ile karşılaştırıldığında, deiyonize saf su arıtma cihazları daha hızlı, daha az enerjiye gerek duyan ve daha uygun maliyetlidir.

 

Deiyonize saf su arıtma filtreleri, sudaki pozitif ve negatif kirletici moleküller için pozitif hidrojen ve negatif hidroksil moleküllerini değiştirerek çalışır. Sodyum, kalsiyum, demir ve bakır gibi pozitif kimyasallar hidrojen molekülleriyle yer değiştirir ve iyot, klorür ve sülfat gibi negatif kimyasallar hidroksil molekülleriyle yer değiştirir.

 Saf Su Moleküllerinin Oluşumu

Bu işlem tipik olarak yüklerin tersi olan iki iyonize reçine yatağı ile yapılır: katyonik (negatif) reçine ve anyonik (pozitif) reçinedir. Pozitif yüklü iyonlar, kimyasal olarak eşdeğer miktarda hidrojen iyonu yerine katyon reçinesi ile çözeltiden çıkarılır. Negatif yüklü iyonlar, kimyasal olarak eşdeğer miktarda hidroksit iyonları karşılığında, anyon reçinesi tarafından uzaklaştırılır. Bu işlemde sokulan hidrojen ve hidroksit iyonları, saf su molekülleri oluşturmak üzere birleşirler.

 Deiyonize Saf Su Arıtma Nerede Kullanılır?

Deiyonize saf su arıtma cihazları ile elde edilmiş su, tıbbi, laboratuvar işlemleri, farmasötikler, kozmetik, elektronik üretimi, gıda işleme, kaplama, sayısız endüstriyel süreçler ve hatta yerel araba yıkamada lekesiz durulama suyu da dahil olmak üzere yüzlerce uygulamada önemli bir bileşendir. Tipik olarak, ultra saf bir bileşen, “mükemmel” bir temizleme çözücüsüdür. Deiyonize saf su arıtma sistemi, proses olarak suyu geri kazanım ya da yeniden kullanım stratejisinin temeli olarak hizmet eder.

 Ultra Saf Su Elde Edilirken Bilinmesi Gerekenler

Deiyonize saf su arıtma cihazları ile elde edilen, yüksek öz dirençli ve organik olmayan yüksek oranda arıtılmış su; genellikle yarı iletken ve ilaç endüstrilerinde kullanılır.

Sadece son zamanlarda üretilen damıtılmış suyun pH değeri yaklaşık 7’dir, ancak karbondioksitin varlığından etkilenerek birkaç saat içinde hafif asidik bir pH değerine ulaşacaktır.

Ek olarak, ultra saf suyun pH’ının ölçülmesinin zor olduğunu belirtmek önemlidir. Yüksek saflıkta su, sadece pH’ını etkileyen karbondioksit (CO2) gibi kirleticileri hızla toplamakla kalmaz, aynı zamanda pH metrelerin doğruluğunu etkileyebilecek düşük bir iletkenliğe sahiptir.

Deiyonizasyon Sistemleri Ankara