Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır.

Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir.

Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır.

Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.

Dezenfeksiyon Sistemleri

Depolardaki Suyun Klorlanması, dezenfeksiyon sistemleri, İçme Sularının Klorlanması, İçme suyu klorlama cihazı, Klorlama Sistemi, Şebeke Suyunun Klorlanması, Su Arıtma ve Dezenfeksiyon sistemleri, Su dezenfeksiyon sistemleri, Ultraviyole (UV) Dezenfeksiyon Sistemleri, Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri, Ultraviyole su arıtma, UV dezenfeksiyon cihazı, Yüzme Havuzundaki Suyun Klorlanması

ArabicEnglishTurkish
Whatsapp
Telefon